Стоимость чистых
активов на 1 акцию 29.06.2016

Стоимость чистых
активов на 1 акцию
1326.12 грн.
Изменение за 1 день -0.33 -
Изменение за неделю -0.94 -
Изменение за месяц -1.27 -
Просмотров:1760156
Посетителей:224565
Сегодня:52

Контакты

г. Киев, ул. Шота Руставели 16
Тел: 8 (044) 545-73-11
Факс: 8 (044) 545-73-11
ohrimenko@amadeusua.com

27.12.2019 подробно

Повідомлення про Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АМАДЕУС»

27.12.2019

Повідомлення про Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АМАДЕУС», що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 27 січня 2020 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, поверх 5.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у загальних зборах Товариства відбуватиметься 27 січня 2020 року з 10:30 до 10:55 години за місцем проведення зборів. Для участі у зборах учасників необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам учасників, крім того, – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Перелік учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на кінець операційного дня 18 грудня 2019 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Проєкт Порядку денного:
  1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з обрання голови та секретаря загальних зборів.
  2. Прийняття рішення про припинення Товариством провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).
  3. Про надання Директору Товариства повноважень на вчинення дій необхідних для анулювання наявних у Товаристві ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).
  4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
Проєкти рішень з порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

  1. Бруслиновської Ніни Василівни – Голова лічильної комісії;
  2. Абдуллаєва Акіфа Наміг огли – член лічильної комісії;
Обрання голови та секретаря загальних зборів.
  1. Обрати головою загальних зборів Товариства – Почапського Миколу Олександровича;
  2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства – Роговця Ігора Вікторовича;

2. Прийняття рішення про припинення Товариством провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

Прийняти рішення про припинення Товариством провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

3. Про надання Директору Товариства повноважень на вчинення дій необхідних для анулювання наявних у Товаристві ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

Надати Директору Товариства повноважень на вчинення дій необхідних для анулювання наявних у Товаристві ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Прийняти рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному складі.

Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до норм ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими ст.36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”,а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.amadeusua.com/

Директор

ПрАТ КУА «Амадеус» Роговець І.В.

28.01.2019 подробно
Повідомлення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АМАДЕУС»
28.01.2019 подробно
Рішення про скликання загальних зборів «Приватне акціонерне товариство «Компанія з правління активами «АМАДЕУС»

Мировые рынки на утро 30.06.2016

Индекс ПФТС 221.39 +0.24% +
Индекс UX 658.35 -0.51% -
Индекс РТС 931.35 +3.18% +
Индекс DJIA 17694.7 -0.21% -
Индекс NASDAQ 4779.25 -1.43% -
получить консультацию on-line  заявка