on-line заявкакалькулятор доходностиполучить консультацию
Просмотров:1788698
Посетителей:230517
Сегодня:25

Контакты

г. Киев, ул. Шота Руставели 16
Тел: 8 (044) 545-73-11
Факс: 8 (044) 545-73-11
ohrimenko@amadeusua.com

О компании
О компании
О компании
На главную \ О компании

О компании

28.01.2020
Рішення позачергових зборів акціонерів ПрАТ "КУА 'Амадеус"

Рішення позачергових зборів акціонерів ПрАТ "КУА 'Амадеус"

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування

на Позачергових Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами "АМАДЕУС"

(ідентифікаційний код 33402159)

27 січня 2020 року

Україна, м.Київ

 

Дата проведення загальних зборів – 27 січня 2020 року.

Час та місце проведення загальних зборів – м.Київ, вул. Шота Руставелі, 16

Проведення зборів розпочато об 11 год. 00 хв.

Кворум: Для участі в Загальних зборах зареєструвались акціонери, яким належить 75 000  голосів, що складає 75% від загальної кількості голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 25 000 голосів, що складає 25% від загальної кількості акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості акціонерів.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

 1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з обрання голови та секретаря загальних зборів.
 2. Прийняття рішення про припинення Товариством провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).
 3. Про надання Директору Товариства повноважень на вчинення дій необхідних для анулювання наявних у Товаристві ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).
 4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення з обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проєкт рішення: «Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі: Голова лічильної комісії – Бруслиновська Ніна Василівна; Член лічильної комісії – Абдуллаєв Акіф Наміг огли.

Обрати головою загальних зборів Товариства – Почапського Миколу Олександровича, секретарем загальних зборів Товариства – Роговця Ігоря Вікторовича».

Голосували: Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За 75 000 голосів - 100 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах. Проти голосів - 0 %. Утримався – 0%.

Рішення прийнято. 

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного про прийняття рішення про припинення Товариством провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

Проєкт рішення: «Прийняти рішення про припинення Товариством провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів».

Голосували: Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За 75 000 голосів - 100 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах. Проти голосів - 0 %.

Утримався – 0%.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного про надання Директору Товариства повноважень на вчинення дій необхідних для анулювання наявних у Товаристві ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

Проєкт рішення: «Надати Директору Товариства повноважень на вчинення дій необхідних для анулювання наявних у Товаристві ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів»

Голосували: Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За 75 000 голосів - 100 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах. Проти голосів - 0 %. Утримався – 0%.

Рішення прийнято. 

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного про прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному складі.

Проєкт рішення: «Прийняти рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному складі».

Голосували: Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За 75 000 голосів - 100 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах. Проти голосів - 0 %.

Утримався – 0%.

Рішення прийнято. 

Голова лічильної комісії                                  ______________     Бруслиновська Н.В.

Член лічильної комісії                                   ______________     Абдуллаєв А.Н.

подробно
27.12.2019
Повідомлення про Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АМАДЕУС»

Повідомлення про Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АМАДЕУС»

27.12.2019

Повідомлення про Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АМАДЕУС», що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 27 січня 2020 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, поверх 5.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у загальних зборах Товариства відбуватиметься 27 січня 2020 року з 10:30 до 10:55 години за місцем проведення зборів. Для участі у зборах учасників необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам учасників, крім того, – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Перелік учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на кінець операційного дня 18 грудня 2019 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Проєкт Порядку денного:
 1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з обрання голови та секретаря загальних зборів.
 2. Прийняття рішення про припинення Товариством провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).
 3. Про надання Директору Товариства повноважень на вчинення дій необхідних для анулювання наявних у Товаристві ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).
 4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
Проєкти рішень з порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

 1. Бруслиновської Ніни Василівни – Голова лічильної комісії;
 2. Абдуллаєва Акіфа Наміг огли – член лічильної комісії;
Обрання голови та секретаря загальних зборів.
 1. Обрати головою загальних зборів Товариства – Почапського Миколу Олександровича;
 2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства – Роговця Ігора Вікторовича;

2. Прийняття рішення про припинення Товариством провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

Прийняти рішення про припинення Товариством провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

3. Про надання Директору Товариства повноважень на вчинення дій необхідних для анулювання наявних у Товаристві ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

Надати Директору Товариства повноважень на вчинення дій необхідних для анулювання наявних у Товаристві ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Прийняти рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному складі.

Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до норм ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими ст.36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”,а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.amadeusua.com/

Директор

ПрАТ КУА «Амадеус» Роговець І.В.

подробно
28.01.2019
Повідомлення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АМАДЕУС»
Повідомлення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АМАДЕУС»подробно
28.01.2019
Рішення про скликання загальних зборів «Приватне акціонерне товариство «Компанія з правління активами «АМАДЕУС»
Рішення про скликання загальних зборів «Приватне акціонерне товариство «Компанія з правління активами «АМАДЕУС» подробно
24.04.2018
Звіт незалежного аудитора, щодо річної фінансової звітності ПрАТ КУА Амадеус за 2017 рік
Дата оприлюднення 24.04.2018 року Звіт незалежного аудитора, щодо річної фінансової звітності ПрАТ КУА Амадеус за 2017 рік

19.03.2018
Повідомлення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АМАДЕУС»

Повідомлення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АМАДЕУС»

подробно