on-line  заявкакалькулятор доходностиполучить консультацию
Просмотров:1640228
Посетителей:213652
Сегодня:66

Контакты

г. Киев, ул. Шота Руставели 16, 5 эт.
Тел: 8 (044) 220-12-80,81,84
Факс: 8 (044) 220-12-85
amadeusua@amadeusua.com

Новости компании
Новости компании
Новости компании

Новости компании

03.12.2014
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АМАДЕУС»

Повідомлення

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АМАДЕУС»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33402159;

місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Ш.Руставелі, 16)

 

Наглядова рада ПрАТ « КУА «АМАДЕУС» (далі – Товариства) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 грудня 2014 року об 11:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Ш.Руставелі, 16, (конференц-зал).

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів: затвердження регламенту загальних зборів, обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення про внесення змін в Статут Товариства відповідно до норм чинного законодавства України.

3. Прийняття рішення про уповноваження директора Товариства на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно з чинним Законодавством України.

4. Прийняття рішення про припинення повноваження Наглядової ради/

5. Прийняття рішення про обрання Ревізора.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

 

Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.27 Статуту ПрАТ «КУА «Амадеус» та у зв’язку з проведенням позачергових загальних зборів в інтересах акціонерів Товариства – акціонери позбавляються права вносити пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – станом на 12 грудня 2014 року.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, за місцезнаходження Товариства у приміщенні приймальні директора Товариства за адресою: м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 16, у робочі дні з 10:00 до 12:00, а також у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами порядку денного загальних зборів – Роговець Ігор Вікторович. Телефон для довідок: (044) 2201280.

 

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у позачергових загальних зборах Товариства відбуватиметься 18 грудня 2014 року з 10:20 до 10:55 години за місцем проведення зборів. Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі у зборах посвідчене згідно діючого законодавства України. Телефон для довідок: (044) 2201280.

27.11.2014
Шановні учасники ПАТ ЗНКІФ «Симфонії№2»

Шановні учасники ПАТ ЗНКІФ «Симфонії№2»

 26 листопада 2014 року відбулись позачергові збори учасників корпоративного фонду ПАТ ЗНКІФ «Симфонії№2»

На позачергових зборах учасників були прийняті наступні рішення:

По питанню № 2 порядку денного: Обрання Голови наглядової ради (Президента) ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2»

Вирішили: Припинити, з підстав смерті, повноваження Голови наглядової ради (Президента) ПАТ ЗНКІФ «Симфонія №2» Ройка Михайла Миколайовича та обрати Головою наглядової ради (Президента) ПАТ ЗНКІФ «Симфонія №2» Ройка Ігора Михайловича.

 

По питанню № 3 порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін в Статут ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2»

Вирішили: Внести зміни до Статуту  ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» у зв’язку з обранням нового Голову наглядової ради (Президента) ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» Ройка Ігора Михайловича.

 

По питанню № 4 порядку денного: Прийняття рішення про уповноваження Голови наглядової ради (Президента) ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно чинного Законодавства України.

Вирішили: Уповноважити Голову наглядової ради (Президента) ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» Ройка Ігора Михайловича на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно чинного Законодавства України.

 

По питанню № 5 порядку денного: Прийняття рішення про переобрання членів Наглядової ради.

Вирішили: Включити до членів Наглядової ради Ройка Ігора Михайловича Головою наглядової ради (президентом), припинити повноваження члена Наглядової ради Передньої Тетяни Юріївни, обрати членом Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Он-лайн капітал»(ідентифікаційний код 30469671).

Ознайомитись з протоколом позачергових зборів ви можете за посиланням:

http:\\www.amadeusua.com/Downloads/protokol_9.pdf

З повагою Наглядова рада.

 

06.11.2014
ПОВІДОМЛЕННЯ Учасників ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» про проведення 26 листопада 2014 року позачергових загальних зборів учасників.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Учасників ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» про проведення 26 листопада 2014 року позачергових загальних зборів учасників.

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМФОНІЯ №2», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16 (код ЄДРПОУ 35480511),

 повідомляє, що позачергові ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2»відбудуться 26 листопада 2014 року об 11.05 за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх, конференц-зал.

 

Порядок денний:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання голови та секретаря загальних зборів учасників.

2. Обрання Голови наглядової ради (Президента) ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2».

3. Прийняття рішення про внесення змін в Статут ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2»

4. Прийняття рішення про уповноваження Голови наглядової ради (Президента) ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно чинного Законодавства України.

5. Про переобрання членів Наглядової ради.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

 

Реєстрація учасників ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» та їх представників для участі у загальних зборах ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» відбуватиметься 26 листопада 2014 року з 10:20 до 10:55 години за місцем проведення зборів. Для участі у загальних зборах учасників необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам учасників – паспорт та доручення на право участі у зборах посвідчене згідно діючого законодавства України.

 

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 24 годину 21листопада 2014 року.

 

Учасники ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходження ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» за адресою: м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 16, у робочі дні з 10:00 до 12:00, а також у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами порядку денного загальних зборів – Ройко Ігор Михайлович. Телефон для довідок: (044) 220-12-80.

 

 

В.О. Голови Наглядової ради

(Президента)                                                                                              Драганова І.С.

05.11.2014
Протокол № 34 засідання Наглядової Ради про скликання позачергових зборів

До вашого відома представлений протокол № 34 засідання Наглядової Ради публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  «СИМФОНІЯ 2»   від 5-го листопада 2014 року.
Завантажити файл протоколу ви можете за посиланням

http:\\www.amadeusua.com/Downloads/protokol_34.pdf
28.10.2014
Протокол № 33 засідання Наглядової Ради

До вашого відома представлений протокол № 33 засідання Наглядової Ради публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  «СИМФОНІЯ 2»   від 28 -го жовтня 2014 року.
Завантажити файл протоколу ви можете за посиланням

http:\\www.amadeusua.com/Downloads/protokol_33.pdf


20.10.2014
Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2»

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

акціонерів ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» про проведення 04 листопада 2014 року позачергових загальних зборів акціонерів.

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМФОНІЯ №2», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16 (код ЄДРПОУ 35480511),

 повідомляє, що позачергові ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» відбудуться 04 листопада 2014 року об 11-05 за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх, конферанс зал.

 

Порядок денний:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання голови та секретаря загальних зборів учасників.

2. Обрання Голови наглядової ради (Президента) ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2».

3. Прийняття рішення про внесення змін в Статут ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2»

4. Прийняття рішення про уповноваження Голови наглядової ради (Президента) ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно чинного Законодавства України.

5. Про переобрання членів Наглядової ради.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

 

Реєстрація учасників ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» та їх представників для участі у загальних зборах ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» відбуватиметься 04 листопада 2014 року з 10:20 до 10:55 години за місцем проведення зборів. Для участі у загальних зборах учасників необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам учасників – паспорт та доручення на право участі у зборах посвідчене згідно діючого законодавства України.

 

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 24 годину 29 жовтня 2014 року.

 

Учасники ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходження ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» за адресою: м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 16, у робочі дні з 10:00 до 12:00, а також у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами порядку денного загальних зборів – Драганова Ірина Сергіївна. Телефон для довідок: (044) 220-12-80.

 

 

В.О. Голови Наглядової ради

(Президент)                                                                                                Драганова І.С.