on-line  заявкакалькулятор доходностиполучить консультацию
Просмотров:1383547
Посетителей:196410
Сегодня:183

Контакты

г. Киев, ул. Шота Руставели 16, 5 эт.
Тел: 8 (044) 220-12-80,81,84
Факс: 8 (044) 220-12-85
amadeusua@amadeusua.com

Новости компании
Новости компании
Новости компании

Новости компании

30.06.2016
30 червня 2016 року відбулись позачергові загальні збори учасників ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2»

30 червня 2016 року відбулись позачергові загальні збори учасників

ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2»

1.По порядку денному №1: прийняли рішення обрати головою лічильної комісії - Бербер Аллу Семенівну, секретарем лічильної комісії – Роговиця Ігора Вікторовича, головою зборів – Ройка Ігора Миколайовича, секретаря зборів – Роговця І.В.

2.По порядку денному №2: вирішили припинити діяльність Фонду шляхом ліквідації у зв’язку із закінченням строку діяльності Фонду, встановленого його регламентом.

3.По порядку денному №3: вирішили зупинити розміщення та обігу акцій Фонду, крім операцій, пов’язаних із викупом акцій Фонду, та правочинів щодо спадкування акцій Фонду у зв’язку із закінченням строку діяльності Фонду, встановленого його регламентом

4.По порядку денному №4: вирішили затвердити баланс Фонду та довідку про вартість чистих активів Фонду станом на кінець 29 червня 2016 року: вартість чистих активів Фонду затвердити в сумі 1029065,27 гривень, що складає 1326,12 гривень в розрахунку на одну розподілену акцію.

5.По порядку денному №5: Обрати ліквідаційну комісію Фонду у складі: Голови Ліквідаційної комісії - Ройка Ігора Михайловича, Голови наглядової ради Фонду; Члена Ліквідаційної комісії – Роговця Ігоря Вікторовича, директора КУА Фонду, Члена Ліквідаційної комісії – Лозинську Ірину Ігорівну – представника зберігача Фонду.

6.По порядку денному №6: вирішили затвердити положення про Ліквідаційну комісію.

7. По порядку денному №7: вирішили припинення повноважень членів лічильної комісії.

 

Голова наглядової ради

 

ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2»                                                                                  Ройко І.М.

30.06.2016
П Р О Т О К О Л №12 Позачергових загальних Зборів учасників корпоративного фонду Публічного акціонерного товариства “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Симфонія №2»

П Р О Т О К О Л  №12  Позачергових загальних Зборів учасників корпоративного фонду  Публічного акціонерного товариства   “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд   «Симфонія №2»

подробно
31.05.2016
ПРОТОКОЛ №40 Наглядової Ради ПАТ "ЗНКІФ" Симфонія №2"

ПРОТОКОЛ №40

Засідання Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМФОНІЯ№2»

(ідентифікаційний код 35480511)

31 травня 2016 року

м. Київ

 

Дата проведення засідання Наглядової ради – 31 травня 2016 року.

Час та місце проведення засідання Наглядової ради – 01001, м.Київ, вул.Шота Руставелі, 16, 5 поверх.

Проведення засідання Наглядової ради розпочато об 11год.00хв.

 

Присутні голова та члени Наглядової ради:

Голова Наглядової ради - Ройко Ігор Михайлович

Член Наглядової ради - Товариство з обмеженою відповідальністю «Он-лайн Капітал»,

в особі Генерального директора Почапського Миколи Олександровича

 

Таким чином присутні 2 (три) члени Наглядової ради ПАТ ЗНКІФ «Симфонія №2» (надалі –Фонд), що складає 66,66%від загальної кількості членів наглядової ради.

подробно
31.05.2016
Повідомлення про позачергові Загальні збори Публічне акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “СИМФОНІЯ №2”

Повідомлення про позачергові Загальні збори


Публічне акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “СИМФОНІЯ №2”, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, повідомляє, що позачергові загальні збори учасників відбудуться 30 червня 2016 року об 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх.

 

Реєстрація учасників для участі у загальних зборах відбудеться  30 червня 2016 року з 09:30 до 10:00 год. за місцем проведення зборів. Для участі у зборах учасників необіхдно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам учасників, крім того, – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства.


Перелік учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на кінець операційного дня  23 червня 2016 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.


Порядок денний:

  1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря загальних зборів.
  2. Про припинення діяльності Фонду шляхом ліквідації Фонду у зв’язку із закінченням строку діяльності Фонду, встановленого його регламентом.
  3. Про зупинення розміщення та обігу акцій Фонду, крім операцій, пов’язаних із викупом акцій Фонду, та правочинів щодо спадкування акційФонду.
  4. Про затвердження балансу Фонду та довідки про вартість чистих активів Фонду станом на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду.
  5. Про створення та затвердження складу Ліквідаційної комісії
  6. Про затвердження положення про Ліквідаційну комісію
  7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.                                                                      

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення, учасники можуть ознайомитись з документами з питань порядку денного, у робочі дні з 11-00 до 13-00 за місцезнаходженням: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з документами, є Голова Наглядової ради - Ройко Ігор Михайлович. Телефон для довідок: (044) 220 12 80.


З повагою Наглядова Рада ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2».

28.04.2016
РІЧНИЙ ЗВІТ ПрАТ «КУА «АМАДЕУС» ЗА 2015 РІК.

РІЧНИЙ ЗВІТ ПрАТ «КУА «АМАДЕУС» ЗА 2015 РІК.

Звіт КУА "Амадеус" за 2015 рік (PDF)

31.03.2016
ПРОТОКОЛ № 17 загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами "АМАДЕУС"

ПРОТОКОЛ № 17

загальних зборів  акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами "АМАДЕУС"

подробно