on-line  заявкакалькулятор доходностиполучить консультацию
Просмотров:1574075
Посетителей:204170
Сегодня:955

Контакты

г. Киев, ул. Шота Руставели 16, 5 эт.
Тел: 8 (044) 220-12-80,81,84
Факс: 8 (044) 220-12-85
amadeusua@amadeusua.com

Новости компании
Новости компании
Новости компании

Новости компании

28.04.2016
РІЧНИЙ ЗВІТ ПрАТ «КУА «АМАДЕУС» ЗА 2015 РІК.

РІЧНИЙ ЗВІТ ПрАТ «КУА «АМАДЕУС» ЗА 2015 РІК.

Звіт КУА "Амадеус" за 2015 рік (PDF)

31.03.2016
ПРОТОКОЛ № 17 загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами "АМАДЕУС"

ПРОТОКОЛ № 17

загальних зборів  акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами "АМАДЕУС"

подробно
31.03.2016
31 березня 2016 року відбулись річні загальні збори акціонерів ПрАТ «КУА «Амадеус»

31 березня 2016 року відбулись річні загальні збори акціонерів ПрАТ «КУА «Амадеус» (ЄДРПОУ 33402159)

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: 75000 голосів, що становить 75,00 % від загальної кількості голосуючих акцій.

За всіма питаннями порядку денного прийняті рішення «За» – проголосували 75000 голосів, що складає 100% присутніх голосів на зборах,  а саме:

1.По порядку денному №1: прийняли рішення про обрання голови загальних зборів – Роговця І.В., голови реєстраційної комісії – Бербер А.С., секретарем загальних зборів – Ткаченка Ю.Ю.

2.По порядку денному №2: затвердили звіт річний звіт Товариства за 2015 рік.

3.По порядку денному №3: затвердили звіт директора Товариства за 2015 рік.

4.По порядку денному №4: затвердили збиток товариства за 2015 рік.

5.По порядку денному №5: припинили повноваження членів лічильної комісії.

Диретор ПрАТ «КУА «Амадеус»                                                                      Роговець І.В.

25.03.2016
П Р О Т О К О Л №11 Річних загальних Зборів учасників корпоративного фонду ПАТ "ЗНКІФ "Симфонія №2"

Протокол №11 загальних зборів учасників ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» від 25.03.2016

 

подробно
25.03.2016
25 березня 2016 року відбулись річні загальні збори учасників ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2»

25 березня 2016 року відбулись річні загальні збори учасників

ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2»

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: 282 голоси, що становить 65,73 % від загальної кількості голосуючих акцій.

За всіма питаннями порядку денного прийняті рішення (За – проголосували 282 голоси, що складає 100% присутніх голосів на зборах), проекти яких, затверджені Наглядовою Радою фонду, а саме:

1.По порядку денному №1: прийняли рішення про обрання голови загальних зборів – Ройка І.М., голови реєстраційної комісії – Бербер А.С., секретарем загальних зборів – Роговця І.В.

2.По порядку денному №2: затвердили звіт компанії з управління активами Фонду про результати фінансово-господарської діяльності Фонду у 2015 році.

3.По порядку денному №3: затвердили звіт Наглядової ради про результати діяльності Фонду за 2015 рік.

4.По порядку денному №4: затвердили річний звіт (річну фінансову звітністьФонду за 2015 рік.

5.По порядку денному №5: припинили повноваження членів лічильної комісії.

 Президент ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2»                                                                  Ройко І.М.

 

12.02.2016
Повідомлення про Загальні збори «Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «АМАДЕУС»

Повідомлення про Загальні збори
«Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «АМАДЕУС»що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 31 березня 2016 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у річних загальних зборах Товариства відбуватиметься 31 березня 2016 року з 10:30 до 10:55 години за місцем проведення зборів. Для участі у зборах учасників необіхдно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам учасників, крім того, – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Перелік учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на кінець операційного дня  21 березня 2016 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Порядок денний:

1.Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря загальних зборів.

2. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.

3. Розгляд звіту директора про діяльність товариства у 2015 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) товариства за результатами діяльності у 2015 році.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) у 2014-2015 роках, тис.грн..

Найменування показника

Період

2015 р.

2014 р.

Усього активів

12140

12149

Грошові кошти та їх еквіваленти

12

13

Нерозподілений прибуток

(252)

(203)

Власний капітал (збиток)

9753

9801

Статутний капітал

10000

10000

Чистий прибуток (збиток)

(49)

(54)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100 000

100 000

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення, учасники можуть ознайомитись з документами з питань порядку денного, у робочі дні з 10:00 до 12:00 за місцезнаходженням: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами порядку денного річних загальних зборів – Роговець Ігор Вікторович. Телефон для довідок: (044) 2201280.

З повагою Директор ПрАТ «КУА «Амадеус».