on-line  заявкакалькулятор доходностиполучить консультацию
Просмотров:1383548
Посетителей:196410
Сегодня:184

Контакты

г. Киев, ул. Шота Руставели 16, 5 эт.
Тел: 8 (044) 220-12-80,81,84
Факс: 8 (044) 220-12-85
amadeusua@amadeusua.com

Новости компании
Новости компании
Новости компании

Новости компании

03.02.2016
Повідомлення про Загальні збори Публічне акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “СИМФОНІЯ №2”,

Повідомлення про Загальні збори
Публічне акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “СИМФОНІЯ №2”, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, повідомляє, що загальні збори учасників відбудуться 25 березня 2016 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх.

 

Реєстрація учасників для участі у загальних зборах відбудеться 25 березня 2016 року з 10:30 до 11:00 год. за місцем проведення зборів. Для участі у зборах учасників необіхдно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам учасників, крім того, – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Перелік учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на кінець операційного дня  21 березня 2016 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Порядок денний:

  1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря загальних зборів.
  2. Затвердження звіту компанії з управління активами Фонду про результати фінансово-господарської діяльності Фонду у 2015 році та прийняття рішеня за результатами його розгляду.
  3. Розгляд звіту Наглядової ради Фонду про діяльність Фонду у 2015 році та прийняття рішень за результатами його розгляду.
  4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Фонду за 2015 рік.
  5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) у 2014-2015 роках.

Найменування показника

Звітний (2015 р.)

Попередній (2014 р.)

Усього активів

1200

1537

Грошові кошти та їх еквіваленти

0

26

Нерозподілений прибуток (збиток)

(3324)

(2982)

Власний капітал

1195

1537

Статутний капітал

21000

21000

Чистий прибуток (збиток)

(342)

323

Середньрічна кількість акцій (шт.)

776

776

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення, учасники можуть ознайомитись з документами з питань порядку денного, у робочі дні з 11-00 до 13-00 за місцезнаходженням: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з документами, є Голова Наглядової ради - Ройко Ігор Михайлович. Телефон для довідок: (044) 220 12 80.

З повагою Наглядова Рада ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2».

 

 

03.07.2015
ПРОТОКОЛ №38 Засідання Наглядової ради

ПРОТОКОЛ №38

Засідання Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМФОНІЯ№2»

(ідентифікаційний код 35480511)

03 липня 2015 року

м. Київ

 

Присутні голова та члени Наглядової ради:

Ройко Ігор Михайлович

Драганова Ірина Сергіївна

Товариство з обмеженою відповідальністю «Он-лайн Капітал»,

в особі Генерального директора Почапського Миколи Олександровича

 

Таким чином присутні 3 (три) члени Наглядової ради ПАТ ЗНКІФ «Симфонія №2» (надалі – Корпоративний фонд), що складає 100%від загальної кількості членів наглядової ради.

Запрошений:  Роговець Ігор Вікторович, директор ПрАТ КУА «Амадеус».

 

Порядок денний.

1. Затвердження змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду.

 

Питання 1. Затвердження змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду.

Слухали Голову наглядової ради Ройка І.М., який проінформував, що Наглядовій раді необхідно прийняти рішення щодо внесення змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду. Причинами внесення змін Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду є:

 

1.                   Зміна відомостей про компанію з управління активами у зв’язку з отриманням ПрАТ КУА «Амадеус» Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

 

Голосували: «За» - 3 члена Наглядової ради, що складає 100 відсотків голосів.

 

Вирішили: Затвердити Зміни до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду шляхом викладення пунктів «1.5» в новій редакції.

 

Доручили Директору КУА «Амадеус» Роговцю І.В. спільно з Головою наглядової ради зареєструвати відповідні зміни в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

 

Підписи голови та членів Наглядової ради:

 

Ройко Ігор Михайлович

 

Драганова Ірина Сергіївна

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Он-лайн Капітал»,

в особі Генерального директора Почапського Миколи Олександровича

 

 

12.06.2015
День работника фондового рынка

Коллектив ПрАТ «КУА «Амадеус» поздравляет коллег и клиентов с праздником «День работника фондового рынка» и желает всем здоровья, семейного благополучия, оптимизма и веры в хорошее будущее фондового рынка Украины!

15.05.2015
ПРОТОКОЛ №37 Засідання Наглядової ради

ПРОТОКОЛ №37

Засідання Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМФОНІЯ№2»

(ідентифікаційний код 35480511)

15 травня 2015 року

м. Київ

 

Присутні голова та члени Наглядової ради:

Ройко Ігор Михайлович

Драганова Ірина Сергіївна

Товариство з обмеженою відповідальністю «Он-лайн Капітал»,

в особі Генерального директора Почапського Миколи Олександровича

 

Таким чином присутні 3 (три) члени Наглядової ради ПАТ ЗНКІФ «Симфонія №2» (надалі – Корпоративний фонд), що складає 100%від загальної кількості членів наглядової ради.

Запрошений:  Роговець Ігор Вікторович, директор ПрАТ КУА «Амадеус».

 

Порядок денний.

1. Затвердження змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду.

 

Питання 1. Затвердження змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду.

Слухали Голову наглядової ради Ройка І.М., який проінформував, що Наглядовій раді необхідно прийняти рішення щодо внесення змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду. Причинами внесення змін Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду є:

 

1.                   Зміна відомостей про компанію з управління активами у зв’язку з отриманням ПрАТ КУА «Амадеус» Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

 

Голосували: «За» - 3 члена Наглядової ради, що складає 100 відсотків голосів.

 

Вирішили: Затвердити Зміни до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду шляхом викладення пунктів «1.5» в новій редакції.

 

Доручили Директору КУА «Амадеус» Роговцю І.В. спільно з Головою наглядової ради зареєструвати відповідні зміни в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Підписи голови та членів Наглядової ради:

 

Ройко Ігор Михайлович

 

Драганова Ірина Сергіївна

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Он-лайн Капітал»,

в особі Генерального директора Почапського Миколи Олександровича

 

 

06.05.2015
Шановні акціонери ПрАТ «КУА «АМАДЕУС»!

Шановні акціонери ПрАТ «КУА «АМАДЕУС»!

 

Повідомляємо, що ПрАТ «КУА «АМАДЕУС» отримала ліцензію НКЦПФР на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), серія АЕ №642011, від 06.05.2015 року, срок дії ліцензії з 06.05.2015 – необмежений.

29.04.2015
Фінансова Звітність ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік

Фінансова Звітність ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік (доступно за посиланням нижче)

Аудиторський Висновок ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік

Звіт про ФР ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік

Звіт про рух ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік

Звіт про ВК ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік

http://www.amadeusua.com/Downloads/r_zvit_2014_sym2.pdf