on-line  заявкакалькулятор доходностиполучить консультацию
Просмотров:1574102
Посетителей:204171
Сегодня:982

Контакты

г. Киев, ул. Шота Руставели 16, 5 эт.
Тел: 8 (044) 220-12-80,81,84
Факс: 8 (044) 220-12-85
amadeusua@amadeusua.com

Новости компании
Новости компании
Новости компании

Новости компании

06.05.2015
Шановні акціонери ПрАТ «КУА «АМАДЕУС»!

Шановні акціонери ПрАТ «КУА «АМАДЕУС»!

 

Повідомляємо, що ПрАТ «КУА «АМАДЕУС» отримала ліцензію НКЦПФР на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), серія АЕ №642011, від 06.05.2015 року, срок дії ліцензії з 06.05.2015 – необмежений.

29.04.2015
Фінансова Звітність ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік

Фінансова Звітність ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік (доступно за посиланням нижче)

Аудиторський Висновок ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік

Звіт про ФР ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік

Звіт про рух ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік

Звіт про ВК ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік

http://www.amadeusua.com/Downloads/r_zvit_2014_sym2.pdf
29.04.2015
Річний звіт ПрАТ «КУА «Амадеус» за 2014 рік

Річний звіт ПрАТ «КУА «Амадеус» за 2014 рік 

(доступно за посиланням нижче)

 

http://www.amadeusua.com/Downloads/r_zvit_2014_kua.pdf
28.04.2015
Фінансова Звітність ПрАТ «КУА «Амадеус» за 2014 рік

Фінансова Звітність ПрАТ «КУА «Амадеус» за 2014 рік (доступно за посиланням нижче)

Аудиторський Висновок ПрАТ «КУА «Амадеус» за 2014 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) ПрАТ «КУА «Амадеус» за 2014 рік

Звіт про ФР ПрАТ «КУА «Амадеус» за 2014 рік

Звіт про рух ГК ПрАТ «КУА «Амадеус» за 2014 рік

Звіт про ВК ПрАТ «КУА «Амадеус» за 2014 рік

 

Примітки до фінансової звітності ПрАТ «КУА «Амадеус» за 2014 рік

 

http://www.amadeusua.com/Downloads/r_zvit_2014.pdf
15.04.2015
ПРОТОКОЛ № 16 загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами "АМАДЕУС"

ПРОТОКОЛ № 16

загальних зборів  акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами "АМАДЕУС"

(ідентифікаційний код 33402159)

 

10 квітня 2015 року

Україна, м.Київ

 

 

Дата проведення загальних зборів – 10 квітня 2015 року.

Час та місце проведення загальних зборів– м.Київ, вул. Шота Руставелі, 16

Проведення зборів розпочато об 11 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 06 квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих  акцій  товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - для участі у загальних зборах зареєструвалось 2 (дві) особи з загальною кількістю голосів 75000 що складає 75 % статутного капіталу Товариства. (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – наявний.

Збори вважаються відкритими.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (порядок денний зборів):

1.Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря загальних зборів.

2. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.

3. Розгляд звіту директора про діяльність товариства у 2014 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за результатами діяльності у 2014 році.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

 

Відкрив збори директор Роговець І.В., який доповів, що першим питанням порядку денного зборів є: Обрання членів лічильної комісії.

Для організації роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію – для підрахунку результатів голосування на загальних зборах, а також головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Із залу надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі двох осіб - голови лічильної комісії та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Бербер Аллу Семенівну, членами лічильної комісії обрати Ройка Ігоря Михайловича.

Від акціонерів надійшла пропозиція головою загальних зборів (головуючим) обрати Ткаченка Юрія Юрійовича, секретарем загальних зборів обрати Роговця Ігоря Вікторовича

Від учасників зборів надійшла пропозиція затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб - голови лічильної комісії члена лічильної комісії, головою лічильної комісії Бербер Аллу Семенівну, членом лічильної комісії обрати Ройка Ігоря Михайловича.

 

Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати Головою загальних зборів (головуючим) обрати Ткаченка Юрія Юрійовича, секретарем загальних зборів обрати Роговця Ігоря Вікторовича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування:

 

«ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

75 000  голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб - голови лічильної комісії та одного члена лічильної комісії, головою лічильної комісії Бербер Аллу Семенівну, членом лічильної комісії обрати Ройка Ігоря Михайловича.

Обрати Головою загальних зборів (головуючим) обрати Ткаченка Юрія Юрійовича, секретарем загальних зборів обрати Роговця Ігоря Вікторовича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

 

Головуючий: Переходимо до розгляду другого  питання порядку денного Затвердження річного звіту товариства за 2014рік.

Для виступу слово надається директору ПрАТ «КУА «Амадеус» Роговцю І.В.

Директор товариства викладає підсумки роботи Товариства та звітує про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 р.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Надійшла пропозиція затвердити річний звіт  товариства за 2014рік

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити річний звіт Товариства за 2014рік:

 

«ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

75 000 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

 

Ухвалили: Затвердити річний звіт  Товариства за 2014роки.

 

Головуючий: Переходимо до розгляду третього питання порядку денного Розгляд звіту директора про діяльністьтовариства у 2014році та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Присутнім було зачитано звіт директора Товариства за 2014 рік.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Головуючий зборами вніс пропозицію прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту директора, визнати роботу директора в 2014 році задовільною.

Є пропозиція затвердити звіт директора за 2014рік

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

75 000 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

Результати голосування по наданій пропозиції:Затвердити звіт директора за 2014рік

Ухвалили: Затвердити звіт директора за 2014рік.

 

Головуючий: Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за результатами діяльності у 2014році.

Слухалидиректора Товариства., якийдоповів, що за 2014рікчистий фінансовий результат (збиток)товариства становить 54 000,00 (п’ятдесят чотири тисячі) гривень00копійки.

За умови, що 2014 рік для товариства став збитковим – розподілення прибуткув за результатами діяльності у 2014 році не здійснюється.

Інших пропозицій не надходило.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

75 000  голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

Результати голосування по наданій пропозиції: не здійснювати розподілення прибутку товариства за результатами діяльності у 2014 році..

Ухвалили: за умови, що 2014 рік для товариства став збитковим – розподілення прибутку за результатами діяльності у 2014 році не здійснюється.

Інших пропозицій не надходило.

Головуючий: Переходимо до розгляду п’ятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Запропоновано в зв’язку з закриттям загальних зборів Товариства, припинити повноваження членів лічильної комісії.

Інших пропозицій не надходило.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

75 000  голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

Результати голосування по наданій пропозиції:Припинити повноваження членів лічильної комісії.

Ухвалили: Припинити повноваження членів лічильної комісії.

 

 

Голова Загальних зборів (головуючий)            __________________ Ю.Ю. Ткаченко

 

 

Секретар Загальних зборів                                 __________________ І.В. Роговець

 

 

Директор

Приватного акціонерного товариства

«Компанія з управління активами «Амадеус»  __________________ І.В. Роговець

м.п.

02.04.2015
ПРОТОКОЛ №36 Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМФОНІЯ№2»

ПРОТОКОЛ №36

Засідання Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМФОНІЯ№2»

(ідентифікаційний код 35480511)

2 квітня 2015 року

м. Київ

 

Присутні голова та члени Наглядової ради:

Ройко Ігор Михайлович

Драганова Ірина Сергіївна

Товариство з обмеженою відповідальністю «Он-лайн Капітал»,

в особі Генерального директора Почапського Миколи Олександровича

 

Таким чином присутні 3 (три) члени Наглядової ради ПАТ ЗНКІФ «Симфонія №2» (надалі – Корпоративний фонд), що складає 100%від загальної кількості членів наглядової ради.

Запрошений:  Роговець Ігор Вікторович, директор ПрАТ КУА «Амадеус».

 

 

Порядок денний.

1. Затвердження змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду.

 

Питання 1. Затвердження змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду.

Слухали Голову наглядової ради Ройка І.М., який проінформував, що Наглядовій раді необхідно прийняти рішення щодо внесення змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду. Причинами внесення змін Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду є:

1.       Зміна відомостей відомості про посадових осіб компанії з управління активами.

2.       Зміна відомостей про Наглядову раду Корпоративного фонду.

3.       Зміна відомостей про Зберігача активів корпоративного фонду

 

Голосували: «За» - 3 члена Наглядової ради, що складає 100 відсотків голосів.

 

Вирішили: Затвердити Зміни до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду шляхом викладення пунктів «1.6», «2.10», «6» в новій редакції.

 

Доручили Директору КУА «Амадеус» Роговцю І.В. спільно з Головою наглядової ради зареєструвати відповідні зміни в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

 

 

Підписи голови та членів Наглядової ради:

 

Ройко Ігор Михайлович

 

Драганова Ірина Сергіївна

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Он-лайн Капітал»,

 

в особі Генерального директора Почапського Миколи Олександровича