on-line  заявкакалькулятор доходностиполучить консультацию
Просмотров:1712672
Посетителей:216349
Сегодня:249

Контакты

г. Киев, ул. Шота Руставели 16
Тел: 8 (044) 545-73-11
Факс: 8 (044) 545-73-11
ohrimenko@amadeusua.com

Новости компании
Новости компании
Новости компании

Новости компании

03.07.2015
ПРОТОКОЛ №38 Засідання Наглядової ради

ПРОТОКОЛ №38

Засідання Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМФОНІЯ№2»

(ідентифікаційний код 35480511)

03 липня 2015 року

м. Київ

 

Присутні голова та члени Наглядової ради:

Ройко Ігор Михайлович

Драганова Ірина Сергіївна

Товариство з обмеженою відповідальністю «Он-лайн Капітал»,

в особі Генерального директора Почапського Миколи Олександровича

 

Таким чином присутні 3 (три) члени Наглядової ради ПАТ ЗНКІФ «Симфонія №2» (надалі – Корпоративний фонд), що складає 100%від загальної кількості членів наглядової ради.

Запрошений:  Роговець Ігор Вікторович, директор ПрАТ КУА «Амадеус».

 

Порядок денний.

1. Затвердження змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду.

 

Питання 1. Затвердження змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду.

Слухали Голову наглядової ради Ройка І.М., який проінформував, що Наглядовій раді необхідно прийняти рішення щодо внесення змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду. Причинами внесення змін Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду є:

 

1.                   Зміна відомостей про компанію з управління активами у зв’язку з отриманням ПрАТ КУА «Амадеус» Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

 

Голосували: «За» - 3 члена Наглядової ради, що складає 100 відсотків голосів.

 

Вирішили: Затвердити Зміни до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду шляхом викладення пунктів «1.5» в новій редакції.

 

Доручили Директору КУА «Амадеус» Роговцю І.В. спільно з Головою наглядової ради зареєструвати відповідні зміни в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

 

Підписи голови та членів Наглядової ради:

 

Ройко Ігор Михайлович

 

Драганова Ірина Сергіївна

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Он-лайн Капітал»,

в особі Генерального директора Почапського Миколи Олександровича

 

 

12.06.2015
День работника фондового рынка

Коллектив ПрАТ «КУА «Амадеус» поздравляет коллег и клиентов с праздником «День работника фондового рынка» и желает всем здоровья, семейного благополучия, оптимизма и веры в хорошее будущее фондового рынка Украины!

15.05.2015
ПРОТОКОЛ №37 Засідання Наглядової ради

ПРОТОКОЛ №37

Засідання Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМФОНІЯ№2»

(ідентифікаційний код 35480511)

15 травня 2015 року

м. Київ

 

Присутні голова та члени Наглядової ради:

Ройко Ігор Михайлович

Драганова Ірина Сергіївна

Товариство з обмеженою відповідальністю «Он-лайн Капітал»,

в особі Генерального директора Почапського Миколи Олександровича

 

Таким чином присутні 3 (три) члени Наглядової ради ПАТ ЗНКІФ «Симфонія №2» (надалі – Корпоративний фонд), що складає 100%від загальної кількості членів наглядової ради.

Запрошений:  Роговець Ігор Вікторович, директор ПрАТ КУА «Амадеус».

 

Порядок денний.

1. Затвердження змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду.

 

Питання 1. Затвердження змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду.

Слухали Голову наглядової ради Ройка І.М., який проінформував, що Наглядовій раді необхідно прийняти рішення щодо внесення змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду. Причинами внесення змін Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду є:

 

1.                   Зміна відомостей про компанію з управління активами у зв’язку з отриманням ПрАТ КУА «Амадеус» Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

 

Голосували: «За» - 3 члена Наглядової ради, що складає 100 відсотків голосів.

 

Вирішили: Затвердити Зміни до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду шляхом викладення пунктів «1.5» в новій редакції.

 

Доручили Директору КУА «Амадеус» Роговцю І.В. спільно з Головою наглядової ради зареєструвати відповідні зміни в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Підписи голови та членів Наглядової ради:

 

Ройко Ігор Михайлович

 

Драганова Ірина Сергіївна

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Он-лайн Капітал»,

в особі Генерального директора Почапського Миколи Олександровича

 

 

06.05.2015
Шановні акціонери ПрАТ «КУА «АМАДЕУС»!

Шановні акціонери ПрАТ «КУА «АМАДЕУС»!

 

Повідомляємо, що ПрАТ «КУА «АМАДЕУС» отримала ліцензію НКЦПФР на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), серія АЕ №642011, від 06.05.2015 року, срок дії ліцензії з 06.05.2015 – необмежений.

29.04.2015
Фінансова Звітність ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік

Фінансова Звітність ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік (доступно за посиланням нижче)

Аудиторський Висновок ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік

Звіт про ФР ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік

Звіт про рух ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік

Звіт про ВК ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за 2014 рік

http://www.amadeusua.com/Downloads/r_zvit_2014_sym2.pdf
29.04.2015
Річний звіт ПрАТ «КУА «Амадеус» за 2014 рік

Річний звіт ПрАТ «КУА «Амадеус» за 2014 рік 

(доступно за посиланням нижче)

 

http://www.amadeusua.com/Downloads/r_zvit_2014_kua.pdf