on-line  заявкакалькулятор доходностиполучить консультацию
Просмотров:1712689
Посетителей:216349
Сегодня:266

Контакты

г. Киев, ул. Шота Руставели 16
Тел: 8 (044) 545-73-11
Факс: 8 (044) 545-73-11
ohrimenko@amadeusua.com

Новости компании
Новости компании
Новости компании

Новости компании

28.04.2015
Фінансова Звітність ПрАТ «КУА «Амадеус» за 2014 рік

Фінансова Звітність ПрАТ «КУА «Амадеус» за 2014 рік (доступно за посиланням нижче)

Аудиторський Висновок ПрАТ «КУА «Амадеус» за 2014 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) ПрАТ «КУА «Амадеус» за 2014 рік

Звіт про ФР ПрАТ «КУА «Амадеус» за 2014 рік

Звіт про рух ГК ПрАТ «КУА «Амадеус» за 2014 рік

Звіт про ВК ПрАТ «КУА «Амадеус» за 2014 рік

 

Примітки до фінансової звітності ПрАТ «КУА «Амадеус» за 2014 рік

 

http://www.amadeusua.com/Downloads/r_zvit_2014.pdf
15.04.2015
ПРОТОКОЛ № 16 загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами "АМАДЕУС"

ПРОТОКОЛ № 16

загальних зборів  акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами "АМАДЕУС"

(ідентифікаційний код 33402159)

 

10 квітня 2015 року

Україна, м.Київ

 

 

Дата проведення загальних зборів – 10 квітня 2015 року.

Час та місце проведення загальних зборів– м.Київ, вул. Шота Руставелі, 16

Проведення зборів розпочато об 11 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 06 квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих  акцій  товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - для участі у загальних зборах зареєструвалось 2 (дві) особи з загальною кількістю голосів 75000 що складає 75 % статутного капіталу Товариства. (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – наявний.

Збори вважаються відкритими.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (порядок денний зборів):

1.Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря загальних зборів.

2. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.

3. Розгляд звіту директора про діяльність товариства у 2014 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за результатами діяльності у 2014 році.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

 

Відкрив збори директор Роговець І.В., який доповів, що першим питанням порядку денного зборів є: Обрання членів лічильної комісії.

Для організації роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію – для підрахунку результатів голосування на загальних зборах, а також головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Із залу надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі двох осіб - голови лічильної комісії та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Бербер Аллу Семенівну, членами лічильної комісії обрати Ройка Ігоря Михайловича.

Від акціонерів надійшла пропозиція головою загальних зборів (головуючим) обрати Ткаченка Юрія Юрійовича, секретарем загальних зборів обрати Роговця Ігоря Вікторовича

Від учасників зборів надійшла пропозиція затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб - голови лічильної комісії члена лічильної комісії, головою лічильної комісії Бербер Аллу Семенівну, членом лічильної комісії обрати Ройка Ігоря Михайловича.

 

Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати Головою загальних зборів (головуючим) обрати Ткаченка Юрія Юрійовича, секретарем загальних зборів обрати Роговця Ігоря Вікторовича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування:

 

«ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

75 000  голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб - голови лічильної комісії та одного члена лічильної комісії, головою лічильної комісії Бербер Аллу Семенівну, членом лічильної комісії обрати Ройка Ігоря Михайловича.

Обрати Головою загальних зборів (головуючим) обрати Ткаченка Юрія Юрійовича, секретарем загальних зборів обрати Роговця Ігоря Вікторовича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

 

Головуючий: Переходимо до розгляду другого  питання порядку денного Затвердження річного звіту товариства за 2014рік.

Для виступу слово надається директору ПрАТ «КУА «Амадеус» Роговцю І.В.

Директор товариства викладає підсумки роботи Товариства та звітує про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 р.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Надійшла пропозиція затвердити річний звіт  товариства за 2014рік

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити річний звіт Товариства за 2014рік:

 

«ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

75 000 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

 

Ухвалили: Затвердити річний звіт  Товариства за 2014роки.

 

Головуючий: Переходимо до розгляду третього питання порядку денного Розгляд звіту директора про діяльністьтовариства у 2014році та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Присутнім було зачитано звіт директора Товариства за 2014 рік.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Головуючий зборами вніс пропозицію прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту директора, визнати роботу директора в 2014 році задовільною.

Є пропозиція затвердити звіт директора за 2014рік

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

75 000 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

Результати голосування по наданій пропозиції:Затвердити звіт директора за 2014рік

Ухвалили: Затвердити звіт директора за 2014рік.

 

Головуючий: Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за результатами діяльності у 2014році.

Слухалидиректора Товариства., якийдоповів, що за 2014рікчистий фінансовий результат (збиток)товариства становить 54 000,00 (п’ятдесят чотири тисячі) гривень00копійки.

За умови, що 2014 рік для товариства став збитковим – розподілення прибуткув за результатами діяльності у 2014 році не здійснюється.

Інших пропозицій не надходило.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

75 000  голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

Результати голосування по наданій пропозиції: не здійснювати розподілення прибутку товариства за результатами діяльності у 2014 році..

Ухвалили: за умови, що 2014 рік для товариства став збитковим – розподілення прибутку за результатами діяльності у 2014 році не здійснюється.

Інших пропозицій не надходило.

Головуючий: Переходимо до розгляду п’ятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Запропоновано в зв’язку з закриттям загальних зборів Товариства, припинити повноваження членів лічильної комісії.

Інших пропозицій не надходило.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

75 000  голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

Результати голосування по наданій пропозиції:Припинити повноваження членів лічильної комісії.

Ухвалили: Припинити повноваження членів лічильної комісії.

 

 

Голова Загальних зборів (головуючий)            __________________ Ю.Ю. Ткаченко

 

 

Секретар Загальних зборів                                 __________________ І.В. Роговець

 

 

Директор

Приватного акціонерного товариства

«Компанія з управління активами «Амадеус»  __________________ І.В. Роговець

м.п.

02.04.2015
ПРОТОКОЛ №36 Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМФОНІЯ№2»

ПРОТОКОЛ №36

Засідання Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМФОНІЯ№2»

(ідентифікаційний код 35480511)

2 квітня 2015 року

м. Київ

 

Присутні голова та члени Наглядової ради:

Ройко Ігор Михайлович

Драганова Ірина Сергіївна

Товариство з обмеженою відповідальністю «Он-лайн Капітал»,

в особі Генерального директора Почапського Миколи Олександровича

 

Таким чином присутні 3 (три) члени Наглядової ради ПАТ ЗНКІФ «Симфонія №2» (надалі – Корпоративний фонд), що складає 100%від загальної кількості членів наглядової ради.

Запрошений:  Роговець Ігор Вікторович, директор ПрАТ КУА «Амадеус».

 

 

Порядок денний.

1. Затвердження змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду.

 

Питання 1. Затвердження змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду.

Слухали Голову наглядової ради Ройка І.М., який проінформував, що Наглядовій раді необхідно прийняти рішення щодо внесення змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду. Причинами внесення змін Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду є:

1.       Зміна відомостей відомості про посадових осіб компанії з управління активами.

2.       Зміна відомостей про Наглядову раду Корпоративного фонду.

3.       Зміна відомостей про Зберігача активів корпоративного фонду

 

Голосували: «За» - 3 члена Наглядової ради, що складає 100 відсотків голосів.

 

Вирішили: Затвердити Зміни до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду шляхом викладення пунктів «1.6», «2.10», «6» в новій редакції.

 

Доручили Директору КУА «Амадеус» Роговцю І.В. спільно з Головою наглядової ради зареєструвати відповідні зміни в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

 

 

Підписи голови та членів Наглядової ради:

 

Ройко Ігор Михайлович

 

Драганова Ірина Сергіївна

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Он-лайн Капітал»,

 

в особі Генерального директора Почапського Миколи Олександровича

11.03.2015
Протокол №10 загальних зборів учасників ПАТ ЗНКІФ "Симфонія №2" за 2014 рік.

9 березня 2015 року відбулись загальні збори учасників ПАТ ЗНКІФ "Симфонія №2" за 2014 рік. Протокол №10 загальних зборів учасників ПАТ ЗНКІФ "Симфонія №2" можна завантажити за посиланням:

http://www.amadeusua.com/Downloads/protokol_10.pdf
09.03.2015
9 березня 2015 року відбулись загальні збори учасників

9 березня 2015 року відбулись загальні збори учасників

ПАТ ЗНКІФ "Симфонія №2"

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: 238 голосів, що становить 61,81 % від загальної кількості голосуючих акцій.

За всіма питаннями порядку денного прийняті рішення (За – проголосували 238 голосів, що складає 100% присутніх голосів на зборах), проекти яких, затверджені Наглядовою Радою фонду, а саме:

1.         По порядку денному №1: прийняли рішення про обрання голови загальних зборів – Ройка І.М., голови реєстраційної комісії – Бербер А.С., секретаря реєстраційної комісії – Роговця І.В.

2.         По порядку денному №2: затвердили звіт компанії з управління активами Фонду про результати фінансово-господарської діяльності Фонду у 2014 році.

3.        По порядку денному №3: затвердили звіт Наглядової ради про результати діяльності Фонду за 2014 рік.

4.        По порядку денному №4: затвердили річний звіт (річну фінансову звітністьФонду за 2014 рік.

5.        По порядку денному №5: затвердили рішення про розірвання договору зі зберігачем Фонду (Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський Акціонерний Банк, ЄДРПОУ 19017842 – депозитарна установа, що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ№263284, виданої НКЦПФР 10.09.2013) про обслуговування рахунку в цінних паперах та договору про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду.

 

6.        По порядку денному №6: затвердили рішення про затвердження умов та підписання договору про обслуговування зберігачем активів Фонду та договору про обслуговування рахунку в цінних папера (Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», ЄДРПОУ 21665382, що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи та діяльність щодо зберігання активів інститутів спільного інвестування на підставі ліцензії, серії АЕ№263457 від 01.10.2013 та АЕ№263458 від 01.10.2013).


 

Президент ПАТ ЗНКІФ «Симфонія №2»                                                        Ройко І.М.

02.03.2015
Повідомлення про проведення річних загальних зборів КУА Амадеус

РІШЕННЯ № 2

27 лютого 2015 року

Україна, м. Київ

 

У відповідності до полежень Статуту Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами «АМАДЕУС" (надалі – Товариство) приймаю рішення про скликання річних загальних зборів Товариства.

1. Призначити річні загальні збори на 10 квітня 2015 р. Місце їх проведення визначити: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16.

 До порядку денного включити наступні питання

1. Обраннячленівлічильноїкомісії.Прийняттярішень з питань порядку проведеннязагальнихзборів, обранняголови та секретаря загальнихзборів.

2. Затвердженнярічногозвітутовариства за 2014 рік.

3. Розглядзвіту директора про діяльністьтовариства у 2014 році та прийняттярішення за результатами йогорозгляду.

4. Затвердження порядку розподілуприбуткутовариства за результатами діяльності у 2014 році.

5. Прийняттярішення про припиненняповноваженьчленівлічильноїкомісії.

 

Основні показники господарсько-фінансової діяльності:

Найменування показника

Період

Звітний

2014 р.

Попередній

2013 р.

Усього активів

12149

12187

Основні засоби

12

31

Поточні фінансові інвестиції

9757

9757

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

2384

2416

Грошові кошти та їх еквіваленти

13

1

Нерозподілений прибуток

47

51

Власний капітал

9801

9855

Статутний капітал

10000

10000

Довгострокові зобов’язання та забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання

2347

2326

Чистий прибуток (збиток)

(54)

198

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100 000

100 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-----------

-----------

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акційпротягом періоду

-----------

-----------

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4

4

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 06 квітня 2015 року.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, за місцезнаходження Товариства у приміщенні приймальні директора Товариства за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, у робочі дні з 10:00 до 12:00, а також у день проведення річних загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами порядку денного річних загальних зборів – Роговець Ігор Вікторович. Телефон для довідок: (044) 2201280.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у річних загальних зборах Товариства відбуватиметься10 квітня 2015 року з 10:20 до 10:55 години за місцем проведення річних загальних зборів. Для участі у річних загальних зборах акціонерам необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі у зборах посвідчене згідно діючого законодавства України. Телефон для довідок: (044) 2201280.

2. Призначити Реєстраційну комісію на річні загальні збори акціонерів Товариства, які скликаються на 10 квітня 2015 р., у складі: Бербер Алла Семенівна – Голова реєстраційної комісії, Ройко Ігор Михайлович – секретар реєстраційної комісії.

 

 

Директор

ПрАТ «КУА «Амадеус»                                                                                                                               Роговець І.В.