on-line  заявкакалькулятор доходностиполучить консультацию
Просмотров:1712650
Посетителей:216349
Сегодня:227

Контакты

г. Киев, ул. Шота Руставели 16
Тел: 8 (044) 545-73-11
Факс: 8 (044) 545-73-11
ohrimenko@amadeusua.com

Новости компании
Новости компании
Новости компании

Новости компании

24.02.2015
ПРОТОКОЛ № 15 позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – загальні збори) Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами «АМАДЕУС"

ПРОТОКОЛ № 15

позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – загальні збори)

Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами «АМАДЕУС"

(ідентифікаційний код 33402159)

 

23 лютого 2015 року

Україна, м. Київ

 

 

Дата проведення загальних зборів – 23 лютого 2015 року.

Час та місце проведення загальних зборів м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх

Проведення зборів розпочато об 11 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 17 лютого 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих  акцій  товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - для участі у загальних зборах зареєструвалось 2 (дві) особи з загальною кількістю голосів 75 000 що складає 75 % статутного капіталу Товариства. (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – наявний.

Під час обрання Ревізора проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Збори вважаються відкритими.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (порядок денний зборів):

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів: затвердження регламенту загальних зборів, обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

3. Прийняття рішення про уповноваження директора Товариства на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно з чинним Законодавством України.

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Відкрив збори директор Роговець І.В., який доповів, що першим питанням порядку денного зборів є: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Для організації роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію – для підрахунку результатів голосування на загальних зборах, а також головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Із залу надійшла пропозиція обрати лічильну комісію - голову лічильної комісії Бербер Аллу Семенівну та члена комісії – Ройка Ігоря Михайловича

 

Від акціонерів надійшла пропозиція головою загальних зборів (головуючим) обрати Ткаченка Юрія Юрійовича, секретарем загальних зборів обрати Роговця Ігоря Вікторовича.

Від учасників зборів надійшла пропозиція затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

 

Результати голосування по наданій пропозиції

Голосування проводиться з використанням реєстраційних карток

«ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

75 000 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

 

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі голови комісії Бербер Аллу Семенівну та члена комісії – Ройка Ігоря Михайловича.

Обрати Головою загальних зборів (головуючим) обрати Ткаченка Юрія Юрійовича секретарем загальних зборів обрати Роговця Ігоря Вікторовича,. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

 

Головуючий: Переходимо до розгляду другого питання порядку денного: Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статут Товариства відповідно до норм чинного законодавства України

Для виступу слово надається директору ПрАТ «КУА «Амадеус» Роговцю І.В., який повідомив про необхідність затвердити нову редакцію Статуту у зв’язку з внесенням змін, які стосуються порядку розподілення функцій наглядової ради Товариства у разі її необрання та внесення інших відповідних змін.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Надійшла пропозиція внести зміни в Статут Товариства відповідно норм чинного законодавства України та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

 

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 1

 

«ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

75 000  голоси, що складає 100%  від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

 

Ухвалили: затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається до цього Протоколу).

 

Головуючий: Переходимо до розгляду третього питання порядку денного: Прийняття рішення про уповноваження директора Товариства на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно з чинним Законодавством України.

Запропоновано в зв’язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства уповноважити директора Товариства на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно з чинним Законодавством України.

Результати голосування по наданій пропозиції:

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 2

«ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

2 голоси, що складає 100%  від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

 

 Ухвалили: Уповноважити директора Товариства на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно з чинним Законодавством України.

 

Головуючий: Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Запропоновано в зв’язку з закриттям загальних зборів Товариства, припинити повноваження членів лічильної комісії .

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції:

Голосування проводиться з використанням реєстраційних карток

«ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

75 000  голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

Ухвалили: Припинити повноваження членів лічильної комісії.

 

Голова Загальних зборів (головуючий)      __________________ Ю.Ю. Ткаченко

 

 

Секретар Загальних зборів                                             __________________  І.В. Роговець

 

 

Директор

Приватного акціонерного товариства

«Компанія з управління активами «Амадеус»         __________________ І.В. Роговець

                              м.п.

13.02.2015
Шановні акціонери!

Шановні акціонери ПАТ ЗНКІФ "Симфонія №2"!

У зв'язку з оновленням та модернізацією програмного забепечення деякий час не буде оновлюватись вартість чистих активів, та вартість чистих активів на 1 акцію фонду.

Просимо вибачення за незручності.

З повагою,

Голова наглядової ради

Ройко Ігор Михайлович

02.02.2015
Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ КУА "Амадеус"

РІШЕННЯ № 1

02лютого 2015 року

Україна, м. Київ

З метою захисту інтересів акціонерів та у зв’язку з необхідністю затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами «АМАДЕУС" (надалі – Товариство) приймаю рішення щодо наступних питань.

1. У зв’язку з необхідність проведенняв інтересах акціонерів позачергових загальних зборів Товариства та затвердження порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів – призначити позачергові загальні збори на 23 лютого 2015 р. Місце  їх проведення визначити: 01001, м.Київ, вул. Шота Руставелі, 16.

 До порядку денного включити наступні питання

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів: затвердження регламенту загальних зборів, обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2.   Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

3. Прийняття рішення про уповноваження директора Товариства на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно з чинним Законодавством України.

4.   Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

 

Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.27 Статуту ПрАТ «КУА «Амадеус» та у зв’язку з проведенням позачергових загальних зборів в інтересах акціонерів Товариства – акціонери позбавляються права вносити пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, станом на 17 лютого 2015 року.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, за місцезнаходження Товариства у приміщенні приймальні директора Товариства за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, у робочі дні з 10:00 до 12:00, а також у день проведення позачергових загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами порядку денного позачергових загальних зборів – Роговець Ігор Вікторович. Телефон для довідок: (044) 2201280.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у позачергових загальних зборах Товариства відбуватиметься 23лютого 2015 року з 10:20 до 10:55 години за місцем проведення позачергових загальних зборів. Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі у зборах посвідчене згідно діючого законодавства України. Телефон для довідок: (044) 2201280.

2. Призначити Реєстраційну комісію на позачергових загальних зборах акціонерів Товарисвта, які скликаються на 23 лютого 2015 р., у складі: Бербер Алла Семенівна – Голова реєстраційної комісії, Ройко Ігор Михайлович – секретар реєстраційної комісії.

 

 

Директор

ПрАТ «КУА «Амадеус»                                                                                                   Роговець І.В.

27.01.2015
Протокол № 35 засідання Наглядової Ради про скликання Загальних зборів

Протокол № 35 засідання Наглядової Ради про скликання Загальних зборів

До вашого відома представлений протокол № 35 засідання Наглядової Ради публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  «СИМФОНІЯ 2»   від 27-го січня 2015 року.
Завантажити файл протоколу ви можете за посиланням

http:\\www.amadeusua.com/Downloads/protokol_35.pdf
27.01.2015
Повідомлення про Загальні збори

Публічне акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “СИМФОНІЯ №2”, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, повідомляє, що загальні збори учасників відбудуться 9 березня 2015 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх.

Реєстрація учасників для участі у загальних зборах відбудеться з 10:30 до 11:00 год. за місцем проведення зборів. Для участі у зборах учасників при собі мати документ, що посвідчує особу, а представникам учасників, крім того, – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Перелік учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на кінець операційного дня  4 березня 2015 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря загальних зборів.

2. Затвердження звіту компанії з управління активами Фонду про результати фінансово-господарської діяльності Фонду у 2014 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.

3. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства у 2014 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.

4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014 рік.

5. Затвердження рішення про розірвання договору зі зберігачем Фонду.

6. Затвердження рішення про підписання договору про обслуговування зберігачем активів Фонду та договору про обсуговування рахунку в цінних паперах.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний (2014 р.)

Попередній (2013 р.)

Усього активів

1537

1346

Грошові кошти та їх еквіваленти

26

57

Нерозподілений прибуток

(2982)

(3305)

Власний капітал

1346

1346

Статутний капітал

21000

21000

Чистий прибуток (збиток)

323

48

Середньрічна кількість акцій (шт.)

776

856

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення, можуть знайомитись з документами з питань порядку денного, у робочі дні з 10.30 до 13.00 за місцезнаходженням: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх; офіс №1, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з документами, є Голова Наглядової ради Ройко Ігор Михайлович. Телефон для довідок: (044) 220 12 80.

З повагою Наглядова Рада ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2».

31.12.2014
З Новим Роком!!!

Шановні акціонери

інвестиційних фондів КУА "Амадеус"!

 

Вітаємо Вас з Новим 2015 роком. Прийміть наші найтепліші побажання у новорічні свята!