on-line  заявкакалькулятор доходностиполучить консультацию
Просмотров:1712672
Посетителей:216349
Сегодня:249

Контакты

г. Киев, ул. Шота Руставели 16
Тел: 8 (044) 545-73-11
Факс: 8 (044) 545-73-11
ohrimenko@amadeusua.com

О компании
О компании
О компании
На главную \ О компании

Повідомлення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АМАДЕУС»

28.01.2019
« назад

Повідомлення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АМАДЕУС»

28.01.2019

Повідомлення про Загальні збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АМАДЕУС», що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 28 лютого 2019 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, поверх 5.

 

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у загальних зборах Товариства відбуватиметься 28 лютого 2019 року  з 10:30 до 10:55 години за місцем проведення зборів. Для участі у зборах учасників необіхдно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам учасників, крім того, – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Перелік учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на кінець операційного дня  22 січня  2019 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

 

Проект Порядку денного:

1.      Обрання членів лічильної комісії.

2.      Обрання голови та секретаря загальних зборів.

3. Призначення та затвердження для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності суб’єкта аудиторської діяльності, який відповідає вимогам закону та включений до Реєстру.

 

Проекти рішень з порядку денного:

1.      Обрання членів лічильної комісії.

Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

1)Бруслиновської Ніни Василівни – Голова лічильної комісії;

2)Кулінича Олександр Володимирович – член лічильної комісії;

2.      Обрання голови та секретаря загальних зборів.

1)      Обрати головою загальних зборів Товариства – Почапського Миколу Олександровича;

2)      Обрати секретарем загальних зборів Товариства – Роговця Ігора Вікторовича;

3.      Призначення та затвердження для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності суб’єкта аудиторської діяльності, який відповідає вимогам закону та включений до Реєстру.

Затвердити для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Аудиторська фірма «АУДИТ СТАНДАРТ»;

    

Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до норм ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими ст.36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”,а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.amadeusua.com/

Директор

ПрАТ КУА «Амадеус»                                                               Роговець І.В.