on-line  заявкакалькулятор доходностиполучить консультацию
Просмотров:1676718
Посетителей:215514
Сегодня:108

Контакты

г. Киев, ул. Шота Руставели 16
Тел: 8 (044) 545-73-11
Факс: 8 (044) 545-73-11
ohrimenko@amadeusua.com

О компании
О компании
О компании
На главную \ Новости

Рішення про скликання річних загальних зборів «Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «АМАДЕУС» за 2016 рік

10.03.2017
« назад

РІШЕННЯ № 4

10 березня 2017 року

                                                       Україна, м. Київ

 

У відповідності до положень Статуту «Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АМАДЕУС» (надалі – Товариство) приймаю рішення про скликання річних загальних зборів Товариства.

1. Призначити річні загальні збори акціонерів на 21 квітня 2017 р., час початку загальних зборів            - 11-00. Місце їх проведення визначити: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 17 квітня 2016 року.

 До порядку денного включити наступні питання:

1.     Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря загальних зборів.

2.     Розгляд звіту директора про діяльність товариства у 2016 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.

3.     Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за на слідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

4.     Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

5.     Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) товариства за результатами діяльності у 2016 році.

6.     Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

 

Основні показники господарсько-фінансової діяльності у 2015-2016 роках, тис.грн.:

 

Найменування показника

Період

2015 р.

2016 р.

Усього активів

12140

9841

Грошові кошти та їх еквіваленти

12

-

Нерозподілений прибуток (збиток)

(252)

(507)

Власний капітал

9753

9498

Статутний капітал

10000

10000

Чистий прибуток (збиток)

(49)

(255)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100 000

100 000

 

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, за місцезнаходження Товариства у приміщенні приймальні директора Товариства за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, у робочі дні з 10:00 до 12:00, а також у день проведення річних загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами порядку денного річних загальних зборів – Роговець Ігор Вікторович. Телефон для довідок: (044)220-12-80.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у річних загальних зборах Товариства відбуватиметься 21 квітня 2017 року з 10:00 до 10:55 години за місцем проведення річних загальних зборів. Для участі у річних загальних зборах акціонерам необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі у зборах посвідчене згідно діючого законодавства України. Телефон для довідок: (044)220-12-80.

             2. Призначити Реєстраційну комісію на річні загальні збори акціонерів Товариства, які скликаються на 21 квітня 2017 р., у складі: Ройко Ігор Михайлович – Голова реєстраційної комісії, Кулінич Олекасндр Володимирович – секретар реєстраційної комісії.

 Директор

ПрАТ «КУА «Амадеус»                                                                                                               Роговець І.В.