on-line  заявкакалькулятор доходностиполучить консультацию
Просмотров:1706449
Посетителей:216229
Сегодня:901

Контакты

г. Киев, ул. Шота Руставели 16
Тел: 8 (044) 545-73-11
Факс: 8 (044) 545-73-11
ohrimenko@amadeusua.com

О компании
О компании
О компании

ПРОТОКОЛ № 18 загальних зборів акціонерів

21.04.2017
« назад

ПРОТОКОЛ № 18

загальних зборів  акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами "АМАДЕУС"

(ідентифікаційний код 33402159)

 

21 квітня 2017 року

Україна, м.Київ

 

Дата проведення загальних зборів – 21 квітня 2017 року.

Час та місце проведення загальних зборів– м.Київ, вул. Шота Руставелі, 16

Проведення зборів розпочато об 11 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 17 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих  акцій  товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 3 (три) особи з загальною кількістю голосів 95000 що складає 95 % статутного капіталу Товариства. (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – наявний.

Збори вважаються відкритими.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (порядок денний зборів):

1.     Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря загальних зборів.

2.     Розгляд звіту директора про діяльність товариства у 2016 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.

3.     Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за на слідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

4.     Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

5.     Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) товариства за результатами діяльності у 2016 році.

6.     Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

 

 Відкрив збори директор Роговець І.В., який доповів, що першим питанням порядку денного зборів є: Обрання членів лічильної комісії.

Для організації роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію – для підрахунку результатів голосування на загальних зборах, а також головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Від акціонерів надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі двох осіб - голови лічильної комісії та члена лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Ройко Ігора Михайловича, членом лічильної комісії обрати Кулінича Олександра Володимировича.

Від акціонерів надійшла пропозиція головою загальних зборів (головуючим) обрати Роговця Ігоря Вікторовича, секретарем загальних зборів обрати Ройко Ігора Михайловича.

Від учасників зборів надійшла пропозиція затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб - голови лічильної комісії та члена лічильної комісії, головою лічильної комісії Ройко Ігора Михайловича, членом лічильної комісії обрати Кулінича Олександра Володимировича.

 Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати Головою загальних зборів (головуючим) обрати Роговця Ігоря Вікторовича, секретарем загальних зборів обрати Ройко Ігора Михайловича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування:

 «ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

95 000  голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб - голови лічильної комісії та одного члена лічильної комісії, головою лічильної комісії Ройко Ігора Михайлочиа, членом лічильної комісії обрати Кулінича Олександра Володимировича.

Обрати Головою загальних зборів (головуючим) обрати Роговця Ігора Вікторовича, секретарем загальних зборів обрати Ройко Ігора Михайловича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

            Головуючий: Переходимо до розгляду другого  питання порядку денного Розгляд звіту директора про діяльність товариства у 2016 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Для виступу слово надається директору ПрАТ «КУА «Амадеус» Роговцю І.В.

Директор товариства викладає підсумки роботи Товариства та звітує про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає. Надійшла пропозиція затвердити річний звіт директора  Товариства за 2016 рік

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

 

 

 

 

 

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити звіт директора про діяльність Товариства у 2016 році.

 «ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

95 000 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

            Ухвалили: Затвердити звіт директора про діяльність Товариства у 2016 році.

Головуючий: Переходимо до розгляду третього питання порядку денного розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за на слідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
            Присутнім було зачитано звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Головуючий зборами вніс пропозицію прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії, визнати роботу Товариства в 2016 році задовільною.

Є пропозиція затвердити звіт ревізійної комісії за 2016 рік

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування. Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльність Товариства у 2016 році:

«ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

95 000 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

Ухвалили: Затвердити звіт ревізійної комісії за 2016 рік.

Головуючий: Переходимо до розгляду четвертого  питання порядку денного Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

Для виступу слово надається директору ПрАТ «КУА «Амадеус» Роговцю І.В.

Директор товариства викладає підсумки роботи Товариства та звітує про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Надійшла пропозиція затвердити річний звіт  товариства за 2016 рік

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

 

 

 

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік:

 «ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

95 000 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

            Ухвалили: Затвердити річний звіт  Товариства за 2016 рік.

  Головуючий: Переходимо до розгляду пятого питання порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) товариства за результатами діяльності у 2016 році.

Слухал дидиректора Товариства., який доповів, що за 2016 рік чистий фінансовий результат (збиток) товариства становить 255000,00 (двісті п’ятдесят пять тисяч) гривень00копійки.

За умови, що 2016 рік для товариства став збитковим – розподілення прибутку за результатами діяльності у 2016 році не здійснюється.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції: не здійснювати розподілення прибутку товариства за результатами діяльності у 2016 році. Затвердити збиток Товариства за результатами діяльності у 2016 році.


© Амадеус. Все права защищены 2015

хостинг от freehost.com.ua