on-line  заявкакалькулятор доходностиполучить консультацию
Просмотров:1613243
Посетителей:212876
Сегодня:538

Контакты

г. Киев, ул. Шота Руставели 16, 5 эт.
Тел: 8 (044) 220-12-80,81,84
Факс: 8 (044) 220-12-85
amadeusua@amadeusua.com

О компании
О компании
О компании

ПРОТОКОЛ № 4 засідання Ліквідаційної комісії ПАТ "ЗНКІФ"Симфонія №2"

28.12.2016
« назад

ПРОТОКОЛ № 4

засідання Ліквідаційної комісії

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Симфонія №2»

 

28 грудня 2016 року                                                                                                                                                                       м. Київ

Присутні члени Ліквідаційної комісії:

·   Ройко Ігор Миколайович; Президент (Голова Наглядової ради) Фонду.

·   Роговець Ігор Вікторович; директор КУА Фонду.

·   Лозинська Ірина Ігорівна; представник зберігача Фонду.

Таким чином присутні 3 (три) члени Ліквідаційної комісії ПАТ «ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» (надалі - Фонд), що складає 100% від загального складу Ліквідаційної комісії

Порядок денний:

  1. Затвердження ліквідаційного балансу Фонду.
  2. Затвердження звіту про результати ліквідації Фонду.
  3. Ініціювання процедури скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Фонду.
  4. Ініціювання процедури виключення відомостей про Фонд з Реєстру.

 

Питання 1. Затвердження ліквідаційного балансу Фонду.

Голова Ліквідаційної комісії Ройко І.М. повідомив членів Ліквідаційної комісії про розрахунок з усіма учасниками Фонду, які пред’явили акції Фонду на викуп в установлений строк та депонування коштів учасників, які не звернулись за викупом акцій в установлений строк. Таким чином виникла підстава для складення ліквідаційного балансу Фонду. Запропонував затвердити ліквідаційний баланс Фонду, станом на 28.12.2016р.

Вирішили: Затвердити ліквідаційний баланс Фонду, станом на 28.12.2016р.

Голосували:

“ЗА” – 3 члени Ліквідаційної комісії, що складає 100% голосів присутніх.

Питання 2. Затвердження звіту про результати ліквідації Фонду.

Голова Ліквідаційної комісії Ройко І.М. доповів ліквідаційній комісії щодо звіту про результаті ліквідації Фонду, який підготовлений згідно положень Рішення НКЦПФР №2606 від 19.11.2013р. «Про затвердження Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду».

Вирішили: Затвердити звіт про результати ліквідації Фонду.

Голосували:

“ЗА” – 3 члени Ліквідаційної комісії, що складає 100% голосів присутніх.

Питання 3. Ініціювання процедури скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Фонду.

Голова Ліквідаційної комісії Ройко І.М. доповів про початок ініціювання та процедуру скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Фонду, згідно положень Рішення НКЦПФР №2606 від 19.11.2013р. «Про затвердження Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду».

Вирішили: Доручити Голові Ліквідаціїної комісії Ройку І.М. здійснити заходи, щодо процедури скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Фонду.

 Голосували:

“ЗА” – 3 члени Ліквідаційної комісії, що складає 100% голосів присутніх.

Питання 4. Ініціювання процедури виключення відомостей про Фонд з Реєстру.

Голова Ліквідаційної комісії Ройко І.М. доповів про початок ініціювання процедури виключення відомостей про Фонд з Реєстру, згідно положень Рішення НКЦПФР №2606 від 19.11.2013р. «Про затвердження Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду».

Вирішили: Доручити Голові Ліквідаціїної комісії Ройку І.М. здійснити заходи, щодо процедури виключення відомостей про Фонд з Реєстру

Голосували:

“ЗА” – 3 члени Ліквідаційної комісії, що складає 100% голосів присутніх.

 

Голова Ліквідаційної комісії Фонду                                                       ___________________        І.М. Ройко

 

 

Член Ліквідаційної комісії Фонду(представник КУА Фонду)          ___________________        І.В. Роговець

 

 

Член Ліквідаційної комісії Фонду(представник зберігача Фонду) ___________________        І.І. Лозинська