on-line  заявкакалькулятор доходностиполучить консультацию
Просмотров:1706474
Посетителей:216229
Сегодня:926

Контакты

г. Киев, ул. Шота Руставели 16
Тел: 8 (044) 545-73-11
Факс: 8 (044) 545-73-11
ohrimenko@amadeusua.com

О компании
О компании
О компании

Повідомлення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АМАДЕУС»

10.03.2017
« назад

Повідомлення про Загальні збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АМАДЕУС», що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 21 квітня 2017 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх.

 

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у річних загальних зборах Товариства відбуватиметься 21 квітня 2017 року  з 10:30 до 10:55 години за місцем проведення зборів. Для участі у зборах учасників необіхдно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам учасників, крім того, – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Перелік учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на кінець операційного дня  17 квітня 2017 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

 Порядок денний:

1.     Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря загальних зборів.

2.     Розгляд звіту директора про діяльність товариства у 2016 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.

3.     Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за на слідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

4.     Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

5.     Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) товариства за результатами діяльності у 2016 році.

6.     Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Основні показники господарсько-фінансової діяльності у 2015-2016 роках, тис.грн.:

Найменування показника

Період

2015 р.

2016 р.

Усього активів

12140

9841

Грошові кошти та їх еквіваленти

12

-

Нерозподілений прибуток (збиток)

(252)

(507)

Власний капітал

9753

9498

Статутний капітал

10000

10000

Чистий прибуток (збиток)

(49)

(255)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100 000

100 000

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення, учасники можуть ознайомитись з документами з питань порядку денного, у робочі дні з 10:00 до 12:00 за місцезнаходженням: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами порядку денного річних загальних зборів – Роговець Ігор Вікторович. Телефон для довідок: (044) 2201280.

Директор

ПрАТ «КУА «Амадеус»                                                                                                                                                    Роговець І.В.