on-line  заявкакалькулятор доходностіотримати консультацію
Пререглядів:1546530
Відвідувачів:203087
Сьогодні:34

Контакти

м. Київ, вул. Шота Руставелі 16, 5 пов.
Тел: 8 (044) 220-12-80,81,84
Факс: 8 (044) 220-12-85
amadeusua@amadeusua.com

Про компанію
Про компанію
Про компанію
На головну \ Про компанію

Загальні збори акціонерів ВАТ ЗНКІФ "СИМФОНІЯ №2"

04.03.2011
« назад

ВАТ ЗНКІФ “СИМФОНІЯ №2” повідомляє, що чергові ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ відбудуться 22 квітня 2011 року об 11.35 за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх.

Порядок денний:

1.        Затвердження звіту компанії з управління активами Фонду про результати фінансово-господарської діяльності Фонду у 2010 році.

2.        Затвердження річних фінансових результатів дiяльностi Фонду за 2010 рік.

3.        Прийняття рішення про приведення найменування Фонду у відповідність до законодавства.

4.        Прийняття рішення про зміну форми існування іменних акцій Фонду з документарної на бездокументарну форму існування (прийняття рішення про дематеріалізацію). Затвердження Рішення про дематеріалізацію випуску акцій Фонду.

5.        Затвердження Статуту Фонду у новій редакції (у зв’язку із приведення статуту у відповідність до законодавства).

6.         Затвердження змін до Регламенту Фонду шляхом викладення його у новій редакції (у зв’язку із приведення регламенту у відповідність до законодавства).

Реєстрація учасників з 11:00 до 11:30 год. за місцем проведення зборів. Для участі у зборах акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів, крім того, – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської

діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Звітний період (2010р.)

Попередній період (2009р.)

Усього активів

3319

2075

Основні засоби

--------

--------

Поточні фінансові інвестиції

2038

1867

Запаси

--------

--------

Сумарна дебіторська заборгованість

11

18

Грошові кошти та їх еквіваленти

1090

147

Нерозподілений прибуток

(1333)

(2577)

Власний капітал

3318

2075

Довгострокові зобов’язання

-------

-------

Поточні зобов’язання

1

 

Чистий прибуток (збиток)

1244

265

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-------

-------

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду.

------

------